Analytikou za lepší svět

na Barcamp Vsetín 2013 připravil @cataLuc

Dneska si to uděláme hezký

The KJ-Method, named for its inventor, Jiro Kawakita (the Japanese put their last names first), allows groups to quickly reach a consensus on priorities of subjective, qualitative data.

Jared M. Spool

Krok 1: Stanovte otázku

 • Kolik je hodin?
 • Jak dlouho tu budeme tvrdnout?
 • Co našemu produktu chybí?
 • Kdo jsou naši uživatelé?
 • Jaké jsou závěry z provedeného uživatelského testu?


Co nám schází, aby byla webová analytika přirozenou součástí všech našich projektů?

Krok 2: Zorganizujte skupinu

 • Stanovte časový limit (30 minut)
 • Dle složitosti otázky
 • Dle velikosti skupniy (6-10)

Krok 3: Napište své názory na post-itky

 • Použijte jednu barvu
 • Vytvořte co nejvíc nápadů

Krok 4: Nalepte post-itky na zeď

 • Nechte se inspirovat
 • Doplňte další myšlenky

Krok 5: Seskupte podobné názory

 • Začněte někde bokem
 • Doplňujte i do cizích skupin
 • Nebojte se cizí skupiny upravit
 • Každá post-itka musí být ve skupině

Krok 6: Pojmenujte vzniklé skupiny

 • Použijte druhou barvu
 • Každá skupina musí mít název
 • Pokud nenajdete vhodný název, upravte skupinu
 • Skupiny s obdobným tématem spojte
 • Skupinu nepojmenovávejte pouze když už má název, který byste jí sami dali

Krok 7: Hlasujte o důležitosti skupin

Co nám schází, aby byla webová analytika přirozenou součástí všech našich projektů?

 • Použijte třetí barvu nebo jiné bodování
 • Každý rozdělte tři body
  • Všechny body jedné skupině
  • 2:1 nebo 1:1:1 - dle uvážení

Krok 8: Seřaďte skupiny dle hodnocení

 • Pokud navrhne někdo skupiny spojit, hlasujte o tom
 • Pokud se názory různí, prodiskutujte to
 • Po spojení skupin sečtěte hlasy a upravte pořadí

Díky za spolupráci!

Výsledky najdete na WebAnalytics.cz